REGULAMENT CONCURS MACHT

1. Introducere

1.1 Ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor acestui site web.

1.2 Această politică se aplică atunci când acționăm în calitate de operator de date în ceea ce privește datele cu caracter personal ale acestor persoane; cu alte cuvinte, atunci când stabilim scopurile și mijloacele de prelucrare a acestor date cu caracter personal.

1.3 Acest site web încorporează controale de confidențialitate care afectează modul în care vom prelucra datele personale. Utilizând controalele de confidențialitate, puteți limita colectarea și partajarea datelor personale. Puteți accesa controalele de confidențialitate prin bara de notificare a cookie-urilor.

1.4 Folosim cookie-uri pe acest site web. În măsura în care aceste cookie-uri nu sunt strict necesare pentru furnizarea acestui site web, vă vom cere să acceptați utilizarea de cookie-uri atunci când vizitați prima dată acest site web.

1.5 În această politică, „noi” și „noastre” se referă la SC Conex Distribution S.A. Pentru mai multe informații despre noi, consultați Secțiunea 14.

 

2. Credit

2.1. Acest document a fost conceput cu ajutorul SEQ Legal (https://seqlegal.com).

 

3. Datele personale pe care le colectăm

3.1 În Secțiunea 3 descriem categoriile generale de date cu caracter personal pe care le prelucrăm.

3.2 Putem prelucra date care să ne permită să luăm legătura cu dumneavoastră. („date de contact”). Datele de contact pot include numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală și/sau identificatorii contului de social media. Sursa datelor de contact sunteți dumneavoastră.

3.3 Putem procesa informațiile conținute sau referitoare la orice comunicare pe care o trimiteți sau pe care o trimitem noi („date de comunicare”). Datele comunicării pot include conținutul comunicării și metadatele asociate comunicării. Site-ul nostru web va genera metadatele asociate comunicărilor făcute utilizând formularele de contact ale site-ului web.

3.4 Putem prelucra date despre utilizarea site-ului și serviciilor noastre („date de utilizare”). Datele de utilizare pot include adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, modalitatea de accesare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare pe site-ul web, precum și informații despre frecvența și modul utilizării site-ului web. Sursa datelor de utilizare este sistemul nostru de urmărire analitică.

 

4. Scopurile prelucrării și temeiurile legale

4.1 În Secțiunea 4, descriem scopurile pentru care putem prelucra datele cu caracter personal și bazele legale ale prelucrării.

4.2 Operațiuni – Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul operării site-ului web și răspunderii la mesajele trimise de dumneavoastră prin formularele de contact. Baza legală pentru această prelucrare sunt interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului nostru web, a serviciilor și a afacerii noastre.

4.3 Relații și comunicări – Putem prelucra date de contact și/sau date de comunicare în scopul gestionării relațiilor noastre, comunicând cu dumneavoastră (excluzând comunicarea în scopuri de marketing direct) prin e-mail, SMS, poștă, fax și / sau telefon, servicii de asistență și rezolvarea reclamațiilor. Baza legală pentru această prelucrare sunt interesele noastre legitime, și anume comunicarea cu vizitatorii site-ului nostru web, utilizatorii serviciilor, clienții individuali și personalul clienților, menținerea relațiilor și administrarea corectă a site-ului nostru web, a serviciilor și a afacerii noastre.

4.4 Cercetare și analiză – Putem prelucra date de utilizare în scopul cercetării și analizei utilizării site-ului nostru web și a serviciilor noastre, precum și pentru cercetarea și analiza altor interacțiuni cu site-ul nostru web. Baza legală pentru această prelucrare sunt interesele noastre legitime, și anume monitorizarea, susținerea, îmbunătățirea și securizarea site-ului nostru web, a serviciilor și a afacerii în general.

4.5 Păstrarea înregistrărilor – Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării și întreținerii bazelor de date și a copiilor de rezervă ale bazelor noastre de date. Baza legală a acestei prelucrări sunt interesele noastre legitime, și anume asigurarea că avem acces la toate informațiile de care avem nevoie pentru a ne conduce corect și eficient afacerea în conformitate cu această politică.

4.6 Securitate – Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul securității și prevenirii fraudei și a altor activități infracționale. Baza legală a acestei prelucrări o reprezintă interesele noastre legitime, și anume protecția site-ului nostru web, a serviciilor și a afacerilor noastre, precum și protecția celorlalți.

4.7 Conformitatea legală și interesele vitale – Putem, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când o astfel de prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice.

 

5. Furnizarea de date cu caracter personal către terți

5.1 Datele personale păstrate în baza de date a site-ului nostru web vor fi stocate pe serverele noastre interne și/sau pe serverele furnizorilor noștri de servicii de găzduire.

5.2 Putem dezvălui datele cu caracter personal atunci când o astfel de acțiune este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice. Putem, de asemenea, să dezvăluim datele cu caracter personal atunci când o astfel de dezvăluire este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul unei proceduri judiciare, fie într-o procedură administrativă sau extrajudiciară.

 

6. Transferuri internaționale de date cu caracter personal

6.1 În această secțiune, oferim informații despre circumstanțele în care datele personale pot fi transferate în țări din afara României și/sau a Spațiului Economic European (EEA).

6.2 Serviciile de găzduire pentru ale acestui site web sunt situate în EEA.

 

7. Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal

7.1 Această secțiune stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ne asigura că respectăm obligațiile legale în ceea ce privește păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal.

7.2 Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar.

7.3 Vom păstra datele dvs. personale după cum urmează:

(a) datele de contact vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de 36 de luni de la data celui mai recent contact dintre dumneavoastră și noi și pentru o perioadă maximă de 60 de luni după data respectivă;

(b) datele de comunicare vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de 36 de luni de la data comunicării în cauză și pentru o perioadă maximă de 50 de luni după data respectivă;

(c) datele de utilizare vor fi păstrate timp de 36 de luni de la data colectării.

7.4 Fără a afecta celelalte prevederi ale acestei secțiuni, ne rezervăm dreptul de a păstra datele cu caracter personal atunci când o astfel de acțiune este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale altei persoane fizice.

 

8. Drepturile dumneavoastră

8.1 În această secțiune, am enumerat drepturile pe care le aveți în conformitate cu legea privind protecția datelor.

8.2 Drepturile dumneavoastră principale în temeiul legii privind protecția datelor sunt:

(a) dreptul de acces – puteți solicita copii ale datelor dumneavoastră personale pe care le-am stocat;

(b) dreptul la rectificare – ne puteți cere să rectificăm datele cu caracter personal care sunt greșite și să completăm datele cu caracter personal incomplete;

(c) dreptul la ștergere – ne puteți cere să ștergem datele dumneavoastră personale pe care le-am stocat;

(d) dreptul de a restricționa prelucrarea – puteți restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră personale;

(e) dreptul de a vă opune prelucrării – vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră personale;

(f) dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita transferul datelor dumneavoastră personale pe care le-am stocat către o altă organizație sau către dumneavoastră;

(g) dreptul de a ne reclama la o autoritate de supraveghere – vă puteți plânge cu privire la modul în care sunt preluate datelor dumneavoastră personale; și

(h) dreptul de a retrage consimțământul – în măsura în care baza legală a prelucrării datelor dumneavoastră personale este consimțământul expres, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul respectiv.

8.3 Aceste drepturi sunt supuse anumitor limitări și excepții. Puteți afla mai multe despre drepturile persoanelor accesând acest LINK

8.4 Puteți exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră personale printr-o notificare scrisă către noi, utilizând datele de contact de mai jos.

 

9. Despre cookie-uri

9.1 Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de către un server web către un browser web și este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server.

9.2 Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valabil până la data de expirare stabilită, cu excepția cazului în care ștergerea de către utilizator este efectuată înainte de data de expirare; un cookie de sesiune, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii unei vizite web, când browserul web este închis.

9.3 Cookie-urile nu pot conține nicio informație care identifică personal un utilizator, dar datele personale pe care le stocăm despre dumneavoastră pot fi legate de informațiile stocate și obținute din cookie-uri.

 

10. Cookie-uri pe care le folosim

10.1 Folosim cookie-uri în următoarele scopuri:

(a) pentru analiză – folosim cookie-uri pentru a ne ajuta să analizăm utilizarea și performanța site-ului și a serviciilor noastre; și

(b) pentru consimțământ – folosim cookie-uri pentru a stoca preferințele dumneavoastră în legătură cu utilizarea cookie-urilor.

11. Cookie-urile utilizate de partenerii noștri

11.1 Partenerii noștri utilizează cookie-uri, iar aceste cookie-uri pot fi stocate pe computerul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru web.

11.2 Folosim Google Analytics. Google Analytics colectează informații despre utilizarea site-ului nostru web prin intermediul cookie-urilor. Informațiile colectate sunt folosite pentru a crea rapoarte despre utilizarea site-ului nostru web. Puteți afla mai multe despre utilizarea informațiilor de către Google accesând https://www.google.com/policies/privacy/partners/ și puteți consulta politica de confidențialitate Google la https://policies.google.com/privacy.

11.3 Folosim HotJat. HotJar colectează informații despre utilizarea site-ului nostru web prin intermediul cookie-urilor. Informațiile colectate sunt folosite pentru a crea rapoarte despre utilizarea site-ului nostru web. Puteți afla mai multe despre utilizarea informațiilor de către HotJar accesând https://www.hotjar.com/privacy/.

 

12. Gestionarea cookie-urilor

12.1 Majoritatea browserelor vă permit să refuzați acceptarea cookie-urilor și/sau ștergerea acestora. Metodele pentru a face acest lucru variază de la browser la browser și de la versiune la versiune. Cu toate acestea, puteți obține informații actualizate despre blocarea și ștergerea cookie-urilor prin intermediul acestor linkuri: (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome); (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox); (c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera); (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer); (e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); and (f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor site-uri web.

12.3 Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile de pe site-ul nostru.

 

13. Modificări

13.1 Putem actualiza această politică din când în când, publicând o nouă versiune pe site-ul nostru web.

13.2 Ar trebui să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice modificare a acestei politici.

 

14. Detaliile noastre

14.1 Acest site web este deținut și administrat de SC Conex Distribution S.A.

14.2 Sediul nostru social este situat pe Strada Calea Chișinăului, Nr. 32, Cod Poștal 700180, Iași, România.

14.3 Sediul central este situat pe Strada Calea Chișinăului, Nr. 32, Cod Poștal 700180, Iași, România.

 

14.4 Ne puteți contacta:

(a) prin poștă, la adresa poștală menționată mai sus;

(b) folosind formularele de contact de pe acest site web;

(c) prin telefon, la numerele de contact publicate pe acest site web; sau

(d) prin e-mail, utilizând adresele de e-mail publicate pe acest site web.

 

15. Responsabil cu protecția datelor

15.1 Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt:

Cernat Larisa larisa.cernat@conexdist.ro