POLITICA DE GARANȚIE

Încărcarea acumulatorului nu face obiectul garanţiei.
Verificarea periodică a instalaţiei electrice este condiţie obligatorie pentru acordarea garanţiei! Instalaţia electrică a vehiculului trebuie verificată în termen de 5 zile de la data cumpărarii bateriei şi ulterior din 12 în 12 luni.

Se recomandă ca verificarile să fie făcute în service-urile agreate de către SC CONEX DISTRIBUTION S.A. (a se vedea lista de service-uri regasită în Anexă sau pe www.bateriimacht.ro).

1. Depozitare şi transport

Bateriile încărcate cu electrolit din fabrică, gata de montare, pot fi depozitate 6 luni, în spaţii închise şi uscate (umiditate de max. 60%), cu temperaturi cuprinse între 0 si +30 C, ferite de căldură, radiaţii solare şi substanţe chimice. Bateriile încărcate cu electrolit pot fi transportate şi depozitate numai în poziţie verticală. Pentru a evita deterioararea bateriei în timpul transportului, aceasta trebuie aşezată astfel încât să fie eliminată posibilitatea alunecării sau răsturnării. Se interzice depozitarea altor obiecte pe baterii.

2. Reguli de montare – demontare a bateriilor

Montarea-demontarea bateriei pe (de pe) autovehicul se face cu motorul oprit precum şi cu toţi consumatorii de curent deconectaţi. Astfel se elimină apariţia scurt-circuitelor prin manipularea greşită a sculelor de montare şi se evită apariţia scânteilor. Bornele bateriei şi conectorii de prindere a cablurilor se vor curăţa de oxizi şi se vor unge cu vaselină siliconică (antiacidă).
La montare (dacă minusul instalaţiei electrice a autovehiculului este la masă) se leagă cablul (+) la polul (+) al bateriei şi apoi cablul (-) la polul (-). Conectorii se fixează strâns pe bornele bateriei.
La demontare se procedează în ordine inversă.

3. Exploatare şi întreţinere

În condiţii normale de utilizare şi graţie noilor tehnologii aplicate bateriilor de start Macht “fără întreţinere”, nu este necesară adaugarea de apă distilată.De asemenea se verifică orificiile de aerisire ale dopurilor pentru a nu fi obturate (aceasta reprezentând pericol de explozie). Releul de tensiune trebuie sa funcţioneze în plaja 13.8 – 14.4 V la autoturisme și 28,0 – 28,8 V la mașinile cu circuit de 24V. Pentru alimentarea consumatorilor la circuite de 24V se va folosi un convertor de 24Vcc/12Vcc.Tensiunea de încărcare pe ambele baterii trebuie să fie egală ± 0.2V. Evitați utilizarea consumatorilor direct conectați de la baterie pentru o perioadă îndelungatăNerespectarea acestei prevederi conduce la ieşirea prematură din funcţiune a bateriei.

5. Condiţii de acordare a garanţiei

Bateriile auto sunt garantate contra oricarui viciu de fabricatie sau defect de material şi au o durată medie de utilizare de 5 ani. Garanţia bateriilor se acordă cu condiţia respectării instrucţunilor de depozitare, montare, exploatare, întreţinere şi siguranţă.

Pentru acordarea garanţiei instalaţia electrică a vehiculului trebuie verificată în termen de 5 zile de la data cumpărării bateriei, la atelierele menţionate de către vânzător şi ulterior din 12 în 12 luni într-unul din service-urile partenere sau într-un service autorizat RAR.

Conform Legii nr. 449/2003 garantăm funcționarea produsului timp de:

MOTO (3 – 18 Ah):
– 12 luni

AUTOTURISME (45 – 100 Ah):
– 24 luni
– 36 luni garanție extinsă pentru acumulatorii Macht Nordik;
– 60 luni garanție extinsă pentru acumulatorii Macht Silver Power;
– 6 luni – taxi, școală de șoferi, ambulanțe, mașini distribuție marfă, microbuze transport persoane în comun;

AGRO & COMERCIALE (110 – 135 Ah):
– 12 luni
– 12 luni garanție pentru acumulatorii folosiți pe basculante, camioane sau utilaje care execută lucrări pe șantiere
– 6 luni – garanție pentru acumulatorii folosiți pe utilaje folosite în construcții (buldozere, excavatoare), motostivuitoare, mașini distribuție marfă, microbuze transport persoane în comun;

HEAVY DUTY CLASIC și EFB (155 – 230 Ah):
– 24 luni
– 12 luni garanție pentru acumulatorii folosiți pe utilaje agricole
– 12 luni garanție pentru acumulatorii folosiți pe basculante, camioane sau utilaje care execută lucrări pe șantiere
– 6 luni – garanție pentru acumulatorii folosiți pe utilaje folosite în construcții (buldozere, excavatoare), motostivuitoare, mașini distribuție marfă;

HD PLUS (140 – 225 Ah):
– 12 luni
– 6 luni – garanție pentru acumulatorii folosiți pe utilaje folosite în construcții (buldozere, excavatoare), motostivuitoare, mașini distribuție marfă;

Acumulatorii defecţi în perioada de garanţie se vor returna însotiţi de urmatoarele documente:
– Dovada de cumpărare (factură/bon fiscal)
– Certificatul de garanţie, în original, completat în totalitate
– Copie dupa certificatul de înmatriculare al autovehiculului
Reclamaţiile vor fi însoţite de prezentul certificat şi vor fi soluţionate definitiv în maximum 15 zile de la prezentarea acumulatorului (încărcat) la unul dintre service-urile partenere (regasite in Anexa sau pe site-ul www.bateriimacht.ro).
In cadrul termenului de garanție, acumulatorii care prezintă neconformități se remediază sau se înlocuiesc fără plată.

5. Cazuri De Neacordare a Garanției

– Neprezentarea certificatului de garanţie şi a facturii/bonului fiscal.
– Nu au fost respectate instrucţiunile de montare, întreţinere, depozitare şi manevrare.
– Deterioarare accidentală mecanică, chimică, termică sau prin suprasarcină electrică.
– Defecţiuni ale instalaţiei electrice a maşinii: scurt circuit, consumatori paraziţi, curent de încărcare necorespunzator, staționarea mașinii pe o perioadă îndelungată;
– Utilizarea în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat: baterie auto de pornire.
– Folosirea unei baterii de putere necorespunzătoare – se respectă prescripţiile tehnice ale producătorilor.
– Folosirea bateriei “în paralel” sau “în serie” cu o altă baterie, cu caracteristici diferite sau veche.
– Utilizarea consumatorilor conectați direct la baterie, în afară de cei prevazuți în cartea tehnică a mașinii;
– Baterie supraîncărcată sau suprasolicitată ori care poartă urme de forţare (pentru acumulatorii fără servisare) sau cu depuneri de material activ, electrolit colorat sau cu nivel sub limita minim admisă.
– Baterie descarcată-îngheţată, cu carcasă deformată, explodată sau care prezintă orice formă de alterare fizică.
– Necompletarea tuturor rubricilor certificatului de garanţie. Neverificarea instalaţiei electrice a autovehiculului în termen de max.5 zile de la data cumpărării bateriei şi ulterior din 12 în 12 luni.
– Bateria, deşi reîncărcată, nu mai posedă calităţi de pornire. Densitatea scazută în toate elementele indică exploatarea necorespunzatoare (în cazul bateriilor DIN).
– Sunt aduse modificări ulterioare ale instalaţiei electrice ce conduc la suprasolicitarea bateriei.
– Bateria prezintă deformări ala bacului sau deteriorări ale bornelor;
– Cumparatorul nu respectă condiţiile de acordare a garanţiei.
– Dacă bateria este descarcată la mai puţin de 8.0 V, sau încărcată peste 13.0 V.
– Curentul de repaus al autovehiculului este mai mare de 0.04 A.
– Etichetele acumulatorului sunt încreţite sau lipsesc, fapt ce demonstrează că acumulatorul a fost supraîncărcat.