GDPR – Extra-Garantie

 

 1. Acest serviciu se adresează în mod exclusiv clienților finali persoane fizice.
 2. S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A se angajează să nu folosească datele clientilor finali obținute decât în scopul acordarii garantiei extinse pentru produsele MACHT.
 3. Datele personale ale clientilor finali vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).
 4. În vederea desfășurării acestui program, datele cu caracter personal ale participanților (indicate în cuprinsul prezentului Regulament) vor fi prelucrate (colectare și stocare) de către Organizator.
 5. Pentru clientii finali care se înscriu pe site-ul https://machtbatteries.ro/extra-garantie/, în baza bonului fiscal și al certificatului de garanție care însoțește fiecare produs MACHT, S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A va colecta si va prelucra următoarele date:
 6. a) Nume
 7. b) Prenume
 8. c) Adresă e-mail
 9. d) Județul
 10. e) Localitate
 11. Persoanele care refuză furnizarea datelor menționate anterior, nu vor putea fi supuși procesului de  validare pentru acordarea garantiei extinse
 12. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui serviciu vor fi dezvăluite către: autorități, în cazurile în care S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, consultanților juridici și fiscali ai Organizatorului.
 13. Datele cu caracter personal,  vor fi stocate de către S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A pe toată perioada de valabilitate a garantiei extinse acordate.
 14. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.
 15. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A asigură clientilor finali, următoarele drepturi: dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare; dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; dreptul la portabilitate a datelor; dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 16. Clientii finali își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată S.C. CONEX DISTRIBUTION S.A la adresa Iași, Str. Calea Chișinăului, nr. 32 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office@conexdist.ro

Obținerea datelor cu caracter personal se face direct.